Đặt thuê - Router wifi Wi-Ho!

Sản phẩm sẽ được giao tại nhà của khách hàng hoặc có thể nhận trực tiếp tại Lầu 1, 19 Phó Đức Chính, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam

Các đơn hàng đi vào ngày Chủ Nhật sẽ được giao vào ngày thứ Sáu hoặc thứ Bảy và sẽ không phát sinh chi phí thuê mướn.

Nếu khách hàng chọn phương thức giao tại nhà, xin vui lòng liên hệ Hotline 0969 446 939 hoặc order trên website trước 2 ngày.

Chúng tôi sẽ thực hiện việc xác nhận đơn hàng khi nhận được yêu cầu thuê thiết bị phát wifi từ quý khách.